Ty nejčerstvější potraviny od farmářů najdete na našem e-shopu! Tak dobrou chuť!

Ochrana osobních údajů

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE
  1. Prodávající (v pozici správce osobních údajů) zpracovává osobní údaje kupujících v souladu s Obecným nařízením EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“), a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. 
  2. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího zejména pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Pokud kupující projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami a nabídkami.
  3. Podmínky zpracování osobních údajů kupujících jsou blíže upraveny v Zásadách ochrany osobních údajů dle GDPR, jejichž znění je uvedeno na e-shopu www.od-farmare.cz. Seznámení se se Zásadami ochrany osobních údajů dle GDPR je jednou z podmínek odeslání objednávky prodávajícímu.
  4. Osobní údaje kupujícího může prodávající v souladu s GDPR předávat ke zpracování zpracovatelům, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby takové zpracování splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv kupujících.
  5. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
  6. Údaje, které prodávající o kupujícím uchovává a zpracovává, může kupující kdykoliv změnit, a to po přihlášení do svého uživatelského profilu.
  7. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  8. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím odkazu uvedeném v obchodním sdělení, nebo tak, že zašle emailovou zprávu na info@od-farmare.cz. nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

Zásady použití cookies

Cookies jsou malé soubory ve Vašem prohlížeči, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších
informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na naše webové stránky, a
pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám takový obsah a služby, které nejlépe odpovídají Vašim
potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich webových stránek a
díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

Soubory cookies zejména:

 1. slouží k efektivní navigaci na webové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně
  k vylepšení uživatelského dojmu z internetové stránky;

 2. umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil webové stránky nebo zda je
  novým návštěvníkem;

 3. napomáhají zobrazovat na webové stránce obsah přizpůsobený zájmům konkrétního uživatele.

Cookies používáme v případě, že navštívíte naše internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu
a anonymním statistikám ohledně návštěvnosti.

Na našich webových stránkách můžeme používat dva typy cookies:

 1. Dočasné cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají se do souboru cookie
  Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou
  funkčnost internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné.
 2. Trvalé cookies (persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a
  pohodlnější orientaci na našich internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace
  či snadnější výběr Vámi určeného obsahu). Tyto cookies zůstávají v úložišti cookies Vašeho
  prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového
  prohlížeče.

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen
některých (v závislosti na typu prohlížeče). Pokud nám ale nepovolíte použití cookies, některé funkce
internetových stránek nemusí fungovat tak, jak by měly.

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu
příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích
najdete na následujících odkazech:

Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security

Na našich webových stránkách používáme tyto kategorie cookies:

 1. Zcela nezbytné cookies (strictly necessary cookies): Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování
  webových stránek a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Obvykle jsou
  nastaveny jako odpověď na Vaše akce na stránce, jako například vyplnění formulářů, nastavení
  preferencí nebo přihlášení se.

 2. Výkonové cookies (performance cookies): Tyto cookies nám umožnují shromažďovat analytické
  údaje za účelem zlepšení výkonu a funkčnosti našich webových stránek. Tyto analytické údaje
  mohou zahrnovat měření popularity stránky, běžné způsoby, jak se lidé pohybují po stránce a jak
  často jsou určité funkce používány. Obvykle data pro účely revizí agregujeme, ale v určitých
  případech můžeme sbírat informace o obsahu, který jste navštívili, za účelem pochopení toho, co
  Vás nejvíce zajímá.

 3. Personalizační cookies (customization cookies): Tyto cookies nám pomáhají pochopit, jak jsou
  naše marketingové kampaně efektivní, a zlepšit uživatelské prostředí pomocí personalizace.

Jaké cookies používáme?

Název cookies Kdo má přístup
k informacím (my
nebo třetí strana)?
Účel Doba trvání
Facebook pixel Tvůj Brand, s.r.o. marketingové účely a
sběr dat pro
vyhodnocování návštěv
180 dní
Google Analytics Tvůj Brand, s.r.o. marketingové účely a
sběr dat pro
vyhodnocování návštěv
180 dní
Sklik Tvůj Brand, s.r.o. marketingové účely a
sběr dat pro
vyhodnocování návštěv
180 dní
Google Tvůj Brand, s.r.o. marketingové účely a
sběr dat pro
vyhodnocování návštěv
180 dní